2014. október 9., csütörtök

Helmut Zöpfl: A kis herceg a pedagógusnál


- Jó napot! - mondta a kis herceg.
- Egész mondatokban beszélj! - javította ki a Pedagógus. - Úgy mondják: Jó napot kívánok neked! Mondd lassan utánam!
- Jó napot kívánok neked! - mondta illedelmesen a kis herceg.
- Jól van! - nyugtázta a Pedagógus, majd elővett a zsebéből egy könyvecskét.
- Hát ez meg mi? - kérdezte a kis herceg.
- Beírok neked egy jó jegyet a jó magaviseletedért. - válaszolta a Pedagógus - Akarsz az iskolámba járni? - kérdezte aztán.
- Mit kell ott csinálnom? - kíváncsiskodott a kis herceg.
- Először is egy alkalmassági tesztet kell kitöltened.
- Alkalmassági tesztet? Mi az?
- Fel kell mérjem, milyenek a tanulási képességeid.
- Tanulási képességeim? Mihez? - kérdezett tovább a kis herceg.
- Ez nem olyan fontos. - mondta a Pedagógus - A lényeg, hogy könnyedén lehet őket vizsgálni.
- Jó. - egyezett bele a kis herceg - Akkor kezd el azt a vizsgálatot!
A Pedagógus átadott egy munkalapot a kis hercegnek.
- Olvasd el magadban a szöveget, aztán jelöld meg a helyes választ! - adta ki az utasítást.
- De hát - vetette közbe a kis herceg -, én egyáltalán nem tudok olvasni!
A Pedagógus ezen felháborodott.
- Iskolába akarsz járni - kérdezte -, és még nem tudsz olvasni? Hát milyen iskolaelőkészítő foglalkozáson vettél te részt?
- Előkészítő foglalkozás? Mi az? - tudakolta a kis herceg.
- Iskolaelőkészítő foglalkozás, ez annyit tesz - ahogy mi, pedagógusok ezt megállapítottuk -, hogy a gyerekeket feltétlenül szükséges még az iskolát megelőző időszakban megtanítani olvasni, írni, számolni, hogy ezzel aztán az iskolában már ne kelljen vesződni.
- És akkor mit tanul az ember az iskolában? - kérdezte a kis herceg.
- Az iskola az azt megelőző tanulási időszak fejlesztéseire épül, és tudományos dolgokkal foglakozik, amik aztán a következő iskolára készítenek fel. Így az ember egy csomó időt spórolhat. Nos, te mit csináltál eddig az iskolát előkészítő időszakban? - kérdezte a kis hercegtől.
- Játszottam.
- Játszani, az időpocsékolás. - mondta a Pedagógus. - Legalább fejlesztő játékokat játszottál?
- Ezt nem tudom. - mondta a kis herceg. - Például rajzoltam is. Akarod látni? - kérdezte, majd megmutatta rajzát a kígyóról, ami felfalt egy elefántot.
- Hm, na jó! - morfondírozott a Pedagógus. - Ez egy körülhatárolt, nulla elemű halmaz.
- Nulla elemű micsoda? - csodálkozott a kis herceg.
- Még soha nem hallottál  a halmazelméletről? Így soha az életben nem fogsz Numerus Clausus-t szerezni!
A kis herceg kérdőn nézett rá.
- Na jó! - folytatta a Pedagógus. - Elmagyarázom neked. Az iskolaelőkészítő az általános iskolára készít fel, az általános iskola a további tanulmányokra, ezek pedig az egyetemre. Az egyetemen aztán egy foglakozásra kapsz felkészítést. Megértetted?
- És a foglakozás mire készít fel? - kérdezte a kis herceg.
- A nyugdíjra, természetesen.                                                                                        
- És a nyugdíj? - kérdezett tovább a kis herceg.
- Te aztán tényleg elképesztő vagy! - háborgott a Pedagógus. - Ha valaki életében jól teljesített és elért valamit, akkor nyugdíjas éveiben nyugodtan hátradőlhet abban a biztos tudatban, hogy az emberek  a sírja körül állva azt fogják mondani: ”lám, neki milyen kiteljesedett élete volt”.
- Furcsa! - mondta  a kis herceg – Nekem az benyomásom, hogy ha valaki mindig csak készül valamire, akkor soha nem lesz ideje arra, hogy éljen.
- Ezt te nem érted! - vágta rá gorombán a Pedagógus. - Mondd meg inkább, milyen teljesítményt értél  el eddig? Legalább biológiai ismereteket hoztál magaddal? Milyen növényeket és állatokat ismersz?
- Van egy rózsa a bolygómon! - mondta a kis herceg.
- Sokféle rózsafajta létezik. - mondta a Pedagógus. - Itt van egy feladatlap a rózsákról. Mivel nem tudsz olvasni, felolvasom neked.
1. Feladat
Az én rózsám:
a)      pünkösdi rózsa
b)      tavirózsa
c)       csipkerózsa
d)      tenyésztett rózsa
Karikázd be a megfelelő választ!
2. Feladat
Milyen kémiai folyamatok játszódnak le a rózsa táplálékfelvételénél? Ismét több választási lehetőséged van.
3. Feladat
Alkoss legalább öt összetett szót, amiben szerepel a „rózsa”! Pl.: rózsaolaj, rózsaillat..
- Az én rózsámnak nagyon jó illata van! - szakította félbe a kis herceg.
- A „jó illat” a kognitív percepció és megértés területén belül nem előre tervezhető, nehezen ellenőrizhető, ezért nem tartozik a tanítási célok közé. - intette le a Pedagógus.
- Szeretem a rózsámat - mondta a kis herceg -, és mindig azon töröm a fejem, hogy hogyan óvhatnám meg a bolygómon élő báránytól.
- Növényvédő-szerekről majd a kémia tantárgy keretében beszélgetünk. Meg fogod látni, milyen érdekes is az.
- És én minden egyes nap örülök a rózsámnak! - vetette közbe a kis herceg.
- Öröm, ez egy affektív tanítási cél. Nem olyan fontos, de tőlem aztán, a tanítási óra végeztével  érezhetsz örömet a rózsád felett. Majd találok egy módot, hogyan ellenőrizhetem, hogy az örömed a tanítási cél szempontjából specifikus volt-e.
- De én nem csak akkor akarok örülni, amikor az a te terved szerint helyénvaló. - mondta a kis herceg.
- Állandó örömre sajnos nincs időnk, különben nem érjük el a kitűzött tanítási céljainkat. - mondta a Pedagógus. - És ha nem érjük el ezeket, akkor nem leszel elég felkészült az életre. Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk!
- Igazad van! - mondta a kis herceg. - Éppen ezért azt gondolom, a te iskolád nem nekem való. - És ismét útra készülődött.
- Állj meg!Állj meg! - kiabált utána a Pedagógus. - Még egyáltalán nem hallottad, hogy a didaktikus analízisem hogyan folytatódik, és milyen tanítási egységeket ütemeztem be: számolás a rózsafűzér gyöngyszemeivel hittanórán, a „Két szál pünkösdi rózsa” c. népdal éneklése, mikroszkópos vizsgálatok rózsaszirmokkal, Rózsa Sándor személye köré épülő...
De mindezt a kis herceg már nem hallotta. Gyorsan továbbállt, mielőtt rózsás jókedve végképp elillanna.

Forrás:
Fordította: Járainé Felvidéki Szilvia

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése