2016. január 22., péntek

Otthontanulás — Szabad? Avagy törvények a magántanulói jogviszonyról


Nem ecsetelem a mai közhangulatot az oktatás terén, az iskolák állapotát, stb, stb... Biztos, hogy nagy szerepe van abban, hogy egyre több aggódó szülő (ismerős és ismeretlen is) keres meg, hogy érdeklődjön az otthontanulás lehetőségeiről.
Megdöbbenve tapasztalom, hogy nagyon sokan nincsenek tisztában a magántanulás jogi hátterével, nem tudják, hogy a mai oktatási törvények szerint bárki lehet magántanuló. Bár szigorítottak rajta egy éve, még mindig joga van bármelyik szülőnek úgy dönteni, hogy a gyermeke magántanuló legyen.
Íme a hatályos jogszabályok:

Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény


 45.§

(5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.
(6)167 Az iskola igazgatója a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének magántanulóként tehet eleget. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekvédelmi gyám véleményét.

55. §
 (1) Az igazgató a gyakorlati képzés kivételével a tanulót kérelmére - kiskorú tanuló esetében a szülő kérelmére - felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. Az iskolában - kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként működik - az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti - az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.
(2) A magántanulót - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Az iskolai rendszerű szakképzésben a magántanulókra vonatkozó részletes szabályokat a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.
(3) Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról.

Így a törvény három esetben teszi lehetővé a magántanulói jogviszony létesítését:
- önkéntes tanulói/szülői elhatározás
- szakértői bizottság szakértői véleménye
- otthoni tartós gyógykezelést előíró szakorvosi vélemény alapján.

2015. január 1. óta kizárólag az iskola igazgatója jogosult dönteni arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének magántanulóként tehet eleget. Az új előírások alapján mérlegelések nélkül, minden esetben meg kell keresnie a gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, és csak ezek véleményének kikérése után, azok ismeretében hozhat döntést a szülői kérelemről. A köznevelési törvény a vélemény beszerzését kötelezővé teszi, a vélemények azonban nem kötik a döntéshozót, a döntés joga és felelőssége az igazgatóé.
Magyarul, ha az ember halló fülű és értő szívű igazgatót talál, akkor nyert ügye van, hiszen a végső döntés a negatív szakvéleményektől is független lehet.

Remélem, sokaknak segít a döntésben és mérlegelésben az, hogy a törvényeket megismeri. Még pedagógusokkal is találkoztam, akik nem voltak tisztában azzal, hogyan lehet valaki magántanuló. Csodálkozva kérdezték:"Te tanár vagy???" "Beteg a gyermek? Vagy élsportoló?" Olyan adminisztrátorral is találkoztam, méghozzá az önkormányzat gyermekjóléti osztályán, aki állította, hogy csak a vándorcirkuszosok folyton úton levő gyerekei szoktak magántanulók lenni...
Nyugodtan hivatkozzunk hát a törvényekre, persze kedvesen, szelíden, elvégre nem az orruk alá szeretnénk dörgölni. Jó az, ha szövetségest és nem ellenséget találunk egymásban, pár kedves szó sok helyzetben lecsillapítja a haragot. Mert sajnos sokszor találkoznak az otthontanító szülők ellenségeskedéssel, erre fel kell készülnie annak, aki belevág. De ezek a negatív felhangok sokszor csak tudatlanságból és előítelekből fakadnak, és ha alkalmat teremtünk arra, hogy nyíltan és kedvesen beszélgessünk a témáról, sok falat rombolhatunk le — az utánunk következő szülőknek és gyerekeknek is kitaposva az utat. Ha egy hivatalos személy, akinek jó tapasztalata van a különc otthonoktatókkal, szívesebben segít majd a többi hasonló fura figurának is :)
Hát fel a fejjel, mindenki döntsön okosan!

"Aki nagyot akar, annak össze kell szednie magát. A korlátozottságban mutatkozik csak meg a mester. És a törvény csak szabadságot adhat nekünk." (Goethe)

2016. január 6., szerda

Téli élmények

Végre esett a hó, ezért nyavalyogtak már hetek, hónapok óta a gyerekek. Most aztán lehet a végeláthatatlan beöltözések után kint mókázni! Samu bőrig áztatja magát, annyit játszik odakint, Sári lelkesen lapátolja a szomszédok előtt is a járdáról a havat, Barnabás meg megy utánuk és mindenbe belekap.
Itt az Alföldön nagy kincs egy kis lejtő, nehéz hozzáférni a vasútállomás melletti kis dombhoz ilyenkor. De mi nem is tolongunk, Apa délelőtt vitte ki a gyerekeket szánkózni, mikor a többiek iskolában vannak :) Katakutya is velük tartott, bár a kutyaszán fogalmát kicsit újraértelmezték...


Barnabásnak valóban nagy élmény lehetett ez az odúbabújás, talán a szankózásnál is nagyobb, le is rajzolta:
Egyre ügyesebb, nem? :)